Pak je pen - Cantal Uitgeverij

Welkom
op de website van Pak je pen"Pak je pen" is een methodiek voor schrijven en handschriftontwikkeling en voor de didactiek daarvan.Het project bestaat uit drie onderdelen:

1. Het theorieboek "Pak je pen" beschrijft de basistheorie van leren schrijven op de basisschool en de didactiek daarvan;

2. Het praktijkboek "Pak je pen, portfolio" geeft oefeningen voor de verbetering van de eigen schrijfvaardigheden, die een leraar basisonderwijs nodig heeft om les te kunnen geven. Daarnaast geeft het activiteitensuggesties, die gericht zijn op informatie zoeken, uitproberen en ervaren, observeren, ontwerpen en op het maken van producten. De stageactiviteiten komen direct uit de alledaagse basisschoolpraktijk;

3. De website bevat teksten, (werk)bladen en foto's die zowel bij het theorieboek als bij het portfolioboek gebruikt kunnen worden.

De eerste doelgroep van het project zijn de studenten van de PABO in de majorfase van hun opleiding. Maar daarnaast bevat het project ook zeer veel nuttige zaken voor:

- leerkrachten in het basisonderwijs;
- intern begeleider;
- remedial teachers.

Deze website is een ondersteunende website bij zowel het boek als het portfolio. Er staat allerhande materiaal op, waarmee in de praktijk kan worden toegepast, wat in de methode is geleerd.

De site is nog gedeeltelijk in productie. Maar studenten en docenten kunnen er al zoveel van hun gading vinden dat de auteurs het verantwoord vonden aan iedereen toegang te verschaffen.